Open Floor 

"Open Floor movement practice offers a dynamic, creative tool kit of resources to move through life, fully embodied. We use the universal language of dance and mindfulness for self discovery, connection and healing."

Om te verbinden, met jezelf, je lichaam, je gevoelens en gedachten. Om je vandaaruit te verbinden met elkaar, je mededansers en de wereld om je heen.
Om in een levendige, dynamische, soms stille dans, met compassie te onderzoeken wat jou van binnen en van buiten beweegt.
Hoe kunnen we alles wat ons beweegt letterlijk in beweging brengen?
Je vreugde dansen, klein geluk ervaren, dicht(er) bij jezelf komen, wilde passie voelen. Hoe beweeg(t) je boosheid, verdriet of angst, waar voel je dat in je lichaam?
Bewust dansen met thema's op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Je bewust worden van je eigen behoeftes en grenzen.
Ontdekken dat je altijd in relatie bent met iets of iemand. Waarin er tijd is voor je eigen dans, de verbinding met de ander en verbinding is met de groep en het grotere geheel.

Tijdens de dans werken we met
* een aantal universele levens- & bewegingshulpbronnen.
Bewust worden van bewegingen die er altijd al zijn, zoals adem en hartslag.
Ontdekken waar - Gronding - Centering - Activering & Kalmeren - Loslaten - Uitdijen & Samentrekken - Ergens naartoe & van weg bewegen - Oplossen - Pauzeren - Gerichtheid - Ruimtelijk bewustzijn -  je brengen in de dans.
* een fysiek voelbaar anker in een deel van ons lichaam die onze aanwezigheid, aandacht en gewaar zijn draagt gedurende de dans. Daar waar ons dansonderzoek begint en waar we naar terug kunnen keren. Zoals - adem - handen - borstbeen - voeten - achterlijf/voorkant lijf - knieën. 
* de structuur van een bewegingscyclus:
'Open Attention', openen van Aandacht & Gewaar zijn - 'Enter', ontdekken - 'Explore', onderzoeken - 'Settle', landen 
* een drietal continuüms:
Vast & Vloeibaar - Gewoonte & Keuze - Bewegen & Includeren

Open Floor International
Is een jonge organisatie die in 2014 is opgericht door Andrea Juhan, Kathy Altman, Lori Saltzman en Vic Cooper. Docenten die al decennialang werken met deze vorm van bewuste dans / bewust worden door dans. Voor meer informatie zie www.openfloor.org

Voor wie? 
Iedereen kan dansen. Het enige dat nodig is, is je bereidheid bewust te bewegen. Het maakt niet uit of je ervaren bent of nog nooit eerder gedanst hebt, of je energiek of juist rustig bent, of je je gezond voelt of juist beperkt, of je jong of oud bent, man of vrouw, hoe je eruit ziet, denkt of voelt. Je bent welkom mee te komen dansen.

Waarom dansen?
Mensen dansen om vele persoonlijke redenen. Het werkt door op zoveel verschillende soorten lagen van ons zijn en leven.  Of dat nu is om opnieuw thuis te komen in ons lichaam en deze al bewegend te ont-moeten en te ont-spannen, om onze hart te luchten, gevoelens toe te laten en deze in alle veiligheid in de dans te mogen uiten, onze gedachten eens flink de wereld in te dansen om deze te transformeren of juist te laten verstillen, op zoek naar extase en hier soms ook in kunnen mogen verdwijnen, om andere gelijkgestemden te ontmoeten, te delen, of om de muziek onze ziel te laten raken en de dans als gebed te dansen, of omdat we ons willen overgeven aan de dans met ons hele wezen van lichaam, hart en mind, of om ons verbonden te willen voelen met onszelf, met een ander, anderen en onze omgeving, of om tot een bepaalde ‘tribe’ te willen toebehoren omdat we het gevoel hebben daar ons zelf te mogen zijn en ons vrij te voelen. 

Lessen bieden de mogelijkheid om op regelmatige basis de danser in jezelf vrij te maken. Te ervaren, te oefenen, te onderzoeken en expressie te geven wat er zich aandient in het moment. De docent mixt inspirerende muziek met helder gerichte begeleiding. Voor het overzicht van aangeboden lessen, klik hier.  

Workshops geven tijd en ruimte voor meer verdieping en bewustzijn door middel van intensieve dans, beweging en gerelateerde oefeningen naar aanleiding van een bepaald thema. Er worden dansdagen, weekendworkshops en meerdaagse trainingen aangeboden. Voor het overzicht van aangeboden workshops, klik hier

Als je voor het eerst komt en voor meer praktische informatie klik hier.

Voor meer informatie over Open Floor International klik hier.
Voor de internationale Open Floor kalender van alle Open Floor docenten  klik hier. 

"The body always leads us home. 
If we can simply learn to trust sensations,
and stay with it long enough for it to reveal
appropriate action, movement, insight or feeling" 
- Pat Ogde -